NYHEDER

Placer musen i dette felt
for at stoppe rulning


Denne side er lukket:

Gå til oddfellow.dk for
yderligere oplysninger
eller for kontakt til
Odd Fellow Ordenen

Medlemsskab

De tre kædeled

 

For at kunne blive medlem kræves der et pænt vandel og et godt omdømme, man skal være myndig, man skal tro på et højeste væsen som verdens skaber og opretholder.

 

Er man gift/sammen boende skal hustru/samlever være indforstået med medlemskabet, man skal foreslås til optagelse af et medlem af logen.

 

Det skal bemærkes, at vi ikke drøfter religion eller politik i logemøderne.

 

Der er ingen krav til stilling eller position i samfundet for at være medlem af logen, og netop den store bredde der er mellem brødrenes stillinger / positioner, giver anledning til mange interessante samtaler og dermed interessante møder og samvær.
 

Der er mange udfordringer i at være medlem af en loge. Man vælger selv sit aktivitets niveau, men jo mere man deltager jo flere oplevelser får man, og man kan få afprøvet sidder af en selv, som man måske ikke var opmærksom på, eller ikke tidligere har haft mulighed for at prøve.
 

Hvad koster det? Det månedlige kontingent udgør kr. pt. kr. 350,00. Når man bliver indviet i Ordenen betaler man kr. 800,00 i optagelsesgebyr, og for de følgende 3 grader betales der kr. 400,00 pr. grad. Man skal have et sort eller mørkeblåt jakkesæt der anvendes ved almindelige møder, samt et kjole og hvidt sæt, der anvendes ved indvielse og gradetildelinger og særlige møder, et "kjolesæt" koster fra ca kr. 3.000,- og opefter.

Man betaler selv for det man spiser og drikker til møderne. 
 

Odd Fellow Ordenen har udarbejdet en pjece om Odd Fellow Orden som uddyber oplysningerne om Odd Fellow Ordenen, den kan rekvireres hos nedenstående personer:
 

Overmester Lars Poulsen, mobil 21 80 13 87

E-mail: poulsen@webspeed.dk
 

 

Storrepræsentant Torben Bratved, mobil 51 51 69 78. E-mail: bratved@privat.dk
 

 

Skulle et medlemskab have din interesse, så kontakt venligst en af ovenstående personer.