NYHEDER

Placer musen i dette felt
for at stoppe rulning


Denne side er lukket:

Gå til oddfellow.dk for
yderligere oplysninger
eller for kontakt til
Odd Fellow Ordenen

Odd Fellow Ordenen

Hovedfolder: ioof.jpg

Et etisk samfund
Som Odd Fellows deler vi alle søstre og brødre den overbevisning, at der findes et højeste væsen, der er verdens skaber og Opretholder.
Ordenen blander sig ikke i hvad dette væsen er for den enkelte, og i det hele taget forholder den sig indifferent til religiøse synspunkter, idet det er mennesket selv som Ordenen har for øje, og hverken dets race, rang, politiske overbevisning eller religiøse ståsted.

Odd Fellow Ordenens formål er at udbrede venskabets, kærlighedens og sandhedens grundprincipper mellem menneskene, at styrke dem i kærligheden til deres Gud og deres næste og lære dem, at ord ikke er nok, men at disse lærdomme må omsættes i handling, for at hver enkelt efter sine evner kan bidrage til menneskenes forbedring og fuldkommengørelse.

I sit udadvendte arbejde hjælper Odd Fellow Ordenen bl.a. med omsorg for samfundets svageste, og Ordenen har fra sin start haft fire grundstene at arbejde ud fra, nemlig: "Besøg de syge, hjælp de trængende, begrave de døde og opdrag de forældreløse". De fire grundstene er også at finde i Storlogens segl, som er vist her på siden.

Men Odd Fellow Ordenen er ikke en humanitær organisation.
Den er et etisk samfund, hvilket hænger sammen med, at det humanitære arbejde udspringer af det indadvendte etiske arbejde, som også er beskrevet i Ordenens formål.

 

Besøg Odd Fellow Ordenens hjemmeside